De primaire taak van de diaconie is de “Dienst der barmhartigheid”, dat wil zeggen: het helpen van armen en hulpbehoevenden in hun nood. Dit ambt is ingesteld ten tijde van de eerste discipelen, waarvan we lezen in Handelingen 6:1-6.

De diaconie heeft binnen de gemeente de volgende taken en verantwoordelijkheden:

· Het helpen van armen en hulpbehoevenden in hun nood.
· Het ondersteunen van het evangelisatie- en jeugdwerk.
· Het verzorgen van het Heilig Avondmaal.
· Het beschikbaar maken van kerkdiensten voor mensen die de kerkgang niet meer kunnen maken door kerkradio en opnamen.
· Het verzorgen van vervoer naar de kerk voor leden die hier niet zelf toe in staat zijn.

In onze tijd is deze “dienst der barmhartigheid” veel uitgebreider geworden. Naast de taken binnen de gemeente zien wij ook de nood regionaal, landelijk en wereldwijd. Door organisaties wordt ter plaatse hulp geboden. Wij steunen deze organisaties met financiële bijdragen (collecteopbrengsten) en met gebed. Enkele voorbeelden hiervan zijn Stichting Gevangenenzorg Nederland, de G.Z.B., de I.Z.B., Dorcas, Stichting Tamar Centrum enzovoorts. De hulp die door deze organisaties geboden wordt is uiteenlopend, van een luisterend oor, vriendschap, voedsel en medische zorg, met als gemeenschappelijk kenmerk dat dit gebeurt vanuit de Bijbelse opdracht en het Evangelie.

De diaconie verkrijgt haar financiële middelen door wekelijks in de kerkdienst te collecteren. Sommige collecten zijn voor algemene doelen, andere collecten zijn voor speciale doelen of acute noodsituaties bestemd.

In de uitvoering van haar taken lokaal wordt de diaconie geholpen door 3 andere organisaties.

· De Diaconale Vrijwillige Thuishulp (DVT) is een samenwerkingsverband van kerken in de gemeente Vianen.
· De Dames Bezoekdienst bezoekt gemeenteleden bij bijzondere gebeurtenissen.
· De Zendings- en Evangelisateie Commissie regelt contacten en activiteiten die met zending en evangelisatie te maken hebben.

 

Samen gemeente zijn is vooral aan elkaar denken. Wij willen onze gemeenteleden niet uit het oog verliezen als ze ouder worden, ziek zijn, of weduwe/weduwnaar zijn geworden. Vooral aan het einde van het jaar is een tijd die door veel mensen moeilijk gevonden wordt. De diaconie laat daarom graag in deze periode de betrokkenheid tonen door juist deze mensen te bezoeken en een boekje of klein geschenk te brengen.


Contact opnemen:

Voorzitter Diaconie
Dhr. M. (Marcel) van Dorp
Tel.:0347-34 25 36