De Diaconale Vrijwillige Thuishulp (DVT) is een samenwerkingsverband van kerken in de gemeente Vianen. Vanuit onze gemeente is er altijd een diaken als afgevaardigde.

De Diaconale Vrijwillige Thuishulp biedt vanuit de kerken onder andere ondersteuning bij:

·    Het ontlasten van de mantelzorger.
·    Gezelschap bij zieken en alleenstaanden.

Tevens bieden de vrijwilligers een luisterend oor voor een ieder die daar behoefte aan heeft.

Voor informatie over de Diaconale Vrijwillige Thuishulp of voor aanmeldingen als vrijwilliger kunt u/jij contact opnemen met één van de diakenen.


Contact opnemen:

Voorzitter Diaconie
Dhr. M. (Marcel) van Dorp
Tel.:0347-34 25 36