De naam 'Gemeenteopbouw' komt voort uit het spreken over de gemeente zoals
Petrus het beschrijft (1 Petrus 2:5) 'dan wordt u ook zelf, als levende
stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om
geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus
Christus.' Veel van dit 'opbouwwerk' vindt plaats in de zondagse
erediensten, in het jeugdwerk en in kringen.

Maar daarnaast zijn er ook activiteiten voor de hele gemeente, zoals
zangdiensten, opening en sluiting winterwerk, gemeenteavonden, koffiedrinken
uit de kerk, etc. De organisatie en uitvoering van deze activiteiten wordt
gedaan door deze werkgroep, die daarbij probeert zoveel mogelijk
gemeenteleden te betrekken en hun gaven te gebruiken.


Contact opnemen:

Predikant
Vacant
..
4121 EL Everdingen
Tel.: 0347-35 12 82