Jezus zendt zijn volgelingen de wereld in om zoveel mogelijk mensen te laten
delen in de verzoening met God en het heil (heelheid/welzijn) voor de
wereld. Deze beweging heet de kerk, en daarvan is ook onze Protestantse Kerk
in Nederland een gestalte. Daarom is in principe al het gemeentewerk
'missionair'. De werkgroep heeft daarbij tot taak onze gemeente actief deel
laten nemen aan de wereldwijde en plaatselijke missie van de kerk om mensen
te brengen tot geloof in Jezus Christus.

We willen de gemeente het gevoel geven deel uit te maken van de wereldwijde
zendingsbeweging. Daarom is het goed zendingswerk binnen de gemeente meer
een gezicht te geven. Omdat wijzelf (momenteel) geen zendingswerker hebben
uitgezonden, is dat lastig. De GZB bood echter een 'Adoptieprogramma
Deelgenoten' om onze gemeente toch te verbinden met het zendingswerk. Vanaf
najaar 2013 steunen wij daarmee Jaap en Coby van der Ham die in
Kenia/Zuid-Soedan een diaconaal hulpprogramma en een scholenbouwproject
coördineren.

Plaatselijk concentreren we ons op twee dingen: (1) Het aanbieden van de
Alpha-cursus met het nodige vervolgtraject. We proberen deze cursus om de
paar jaar te organiseren. De cursus is voor zoekers, randkerkelijken en
gemeenteleden die de basis van hun geloof nog eens door willen nemen.
Daarnaast zorgt de werkgroep voor de nodige nazorg en een
begeleidingstraject naar lidmaatschap van de kerk. (2) Het stimuleren van
gemeenteleden door middel van toerusting om zelf actief te zijn in het delen
van het evangelie in de relaties met de mensen om je heen (familie- en
vriendenkring, collega's en buren) door woord en daad.


Contact opnemen:

Contactpersoon Werkgroep Zending
Dhr. H. (Hans) van Zanten
herbh.vanzanten(at)filternet.nl

Tel.: 0347-35 22 39