Structuur
Het jeugdwerk omvat alle clubs en activiteiten die vanuit de kerk georganiseerd worden voor de jeugd. Al deze clubs en activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Om het jeugdwerk te sturen komen afgevaardigden van de clubs bij elkaar in jeugdraad vergaderingen. De leiding in deze vergaderingen ligt in handen van de jeugdouderling, bijgestaan door de jeugddiaken. Zij rapporteren aan en overleggen met de kerkenraad.

Jeugdraad
Het werk van de jeugdraad is veelzijdig. In de eerste plaats wordt in de jeugdraad besproken hoe iedere club loopt. Verder worden er vanuit de jeugdraad diverse activiteiten geregeld, zoals het organiseren van opening en sluiting winterwerk, het uitwisselen van opgedane ervaringen en overige gelegenheden waarbij de jeugd betrokken kan worden.

Overzicht clubs en activiteiten
Het jeugdwerk binnen onze kerkelijke gemeente is zodanig opgebouwd, dat er voor iedere leeftijd wat te doen is. Hieronder staat een overzicht van alle onderdelen.

Verenigingen en clubs
·    Zondagsschool                                  Groep 1 t/m 8             zondag
·    Kinderclub                                         Groep 5 t/m 8             donderdag / vrijdag
·    Tienerclub                                         12 t/m 15 jaar             vrijdag
·    Jeugdvereniging                                16 +                            zondag

Locale activiteiten
·    Vakantie Bijbel Werk (VBW)               Groep 1 t/m 8             1e 3 dagen herfstvakantie
·    Jeugddiensten (verzorgd door JV)     alle leeftijden               2x per jaar

Regionale activiteiten
·    Open jeugdwerk                               12 t/m 15                    Regelmatig
·    Zaterdagavond Jeugdwerk (ZAJW)     15+                             Regelmatig
·    Ringwerk / weekeind                        15+                             Regelmatig


Contact opnemen:

Jeugdouderling
Dhr. C. (Coen) IJmker
Tel.:0347-79 50 12