De Jeugdvereniging is een activiteit voor jongeren vanaf 16 jaar, waar in een gezellige sfeer op een serieuze manier nagedacht wordt over een Bijbels onderwerp. De Jeugdvereniging komt om de andere week bij elkaar op zondagavond direct na de kerkdienst, in het jeugdhonk boven de consistorie.

Als leidraad voor de invulling van de avonden wordt het programma “Pit” gebruikt. Vaste programmapunten zijn altijd gebed, zingen, Bijbellezen en een te bespreken onderwerp. Goede sfeer is belangrijk, maar serieuze verdieping in Gods woord is het hoofddoel van de avond, waarbij de moeilijke onderwerpen niet gemeden worden.

De eerste avond van het seizoen is een inloopavond en de afsluiting van het seizoen wordt gedaan met een gezellige activiteit. Gedurende het winterseizoen organiseert de jeugdvereniging tweemaal een speciale jeugddienst. Er wordt een commissie samengesteld die alles regelt en plant, in overleg met de kerkenraad. Verder bezoekt de jeugdvereniging ook de regionale activiteiten van het Zaterdag-Avond-Jeugd-Werk (Z.A.J.W.)


Contactgegevens jeugdvereniging:

Dhr. C. (Coen) IJmker
Jeugdouderling
Tel.:0347-79 50 12

De JV-avonden staan allemaal op de kalender.