De kinderclub is een activiteit voor kinderen van groep 5 t/m 8. Het doel van de kinderclub is deze kinderen op ontspannen wijze bekend te maken met de bijbelverhalen. De kinderclub wordt om de andere week gehouden en is onderverdeeld in twee groepen: Groep 5/6 is op donderdagavond van 18.15 - 19.30, Groep 7/8 op vrijdagavond van 19.00 - 20.30. Beide clubs zijn in het Hervormd Centrum.

De methode die gebruikt wordt heet “Clik”. Er wordt steeds een Bijbels thema behandeld, gezongen en Bijbel gelezen. Het thema wordt besproken en dan is er tijd voor een activiteit, spel of knutselwerk.

“Clik” is een methode die door de HGJB uitgegeven wordt. De methode is erop gericht kinderen dichter bij God te brengen. De programma’s zijn afwisselend, de Bijbel staat centraal, er is aandacht voor de leefwereld van de kinderen en de kinderen worden gemotiveerd zélf dingen te ontdekken. Bij de kinderclub hoort ook het kinderclubblad, zodat kinderen behalve op de club ook thuis ermee bezig kunnen zijn. Dit blad is ook los te bestellen bij de HGJB.

Tot ziens op de kinderclub!


Contact opnemen:

Jeugdouderling
Dhr. C. (Coen) IJmker
Tel.:0347-79 50 12

De clubavonden staan allemaal op de kalender.