Het Vakantie Bijbel Werk is een jaarlijks terugkerende activiteit in de herfstvakantie voor kinderen van de basisschool. Het doel is de kinderen een gezellige en leuke vakantieactiviteit te bieden met daarin een Bijbelse boodschap. De VBW duurt altijd 3 dagen (maandag, dinsdag en woensdag) en begint om 09.30 in het Hervormd Centrum.

Alle basisschoolleerlingen van Everdingen zijn van harte welkom om mee te doen aan het VBW. Ook vriendjes en vriendinnetjes mogen meegebracht worden. Met zijn allen maken we er drie dagen lang een feest van! Er wordt een Bijbelverhaal verteld, veel gezongen, een Bijbeltekst geleerd, met elkaar gebeden, toneel gespeeld, geknutseld, hutten gebouwd en er is een spelmiddag. Kortom: een superleuk programma, dus.....

Zorg dat je er bij bent!!


Contact opnemen:

Jeugdouderling
Dhr. C. (Coen) IJmker
Tel.:0347-79 50 12

Voor de praktische zaken van de VBW (foto's programma etc.) kunt u ook rechtstreeks contact op nemen met:

Coördinator VBW
Mw. J. (Janneke) den Hertog
jdhertog(at)xs4all.nl