In de Hervormde Kerk te Everdingen kunnen behalve normaal geld ook speciale munten gebruikt worden voor de collecten tijdens de erediensten. Deze collectemunten kunt u één keer per maand aanschaffen bij het college van Kerkrentmeesters. Dit vaststaande tijdstip is iedere eerste maandag van de maand om 19.30 uur in de consistorie. Bij uw aanschaf ontvangt u een kwitantie.

De munten worden als volgt aangeboden:
100 blauwe munten à € 0,65 per munt, totaal € 65,00
25   zwarte  munten à € 2,60 per munt, totaal € 65,00

Het is ook mogelijk de munten te bestellen. U kunt het totaalbedrag vooraf overmaken aan de Hervormde Kerk Everdingen, bankrekening nummer NL08 RABO 0154 1255 39. Neemt u hiervoor contact op met de contactpersoon voor collectemunten.


Contact opnemen:

Verkoop Collectemunten
Dhr. H. (Henk) Liefhebber
Tel.:0347-35 17 36