De kosters zijn belast met de dagelijkse zorg voor het kerkgebouw en de consistorie. Dit omvat een aantal praktische zaken, zoals het openen en sluiten van de gebouwen, het klaarzetten van diverse voorwerpen, het verzorgen van het interieur, het regelen van de verwarming, verlichting en geluid. Voor het verzorgen van het interieur worden de kosters bijgestaan door 15 vrijwilligers.

Ook fungeren de kosters vaak als aanspreekpersoon voor gastpredikanten en zorgen ze voor het psalmbord. Maar misschien wel het duidelijkst waarneembare werk van de kosters is het regelen van het klokkenluiden.

De kosters hebben nog vrijwilligers nodig!
Wilt u ook meedoen, stelt u zich dan in contact met de kosters.


Contact opnemen:

Kostersechtpaar
Henk en Areke Liefhebber
Tel.:0347-35 17 36