De Bijbelkring komt gedurende het winterseizoen één keer in de veertien dagen bijeen. Ieder seizoen wordt er een bijbelstudieboekje behandeld over een bijbelboek of thema, waarin verdieping gezocht wordt. De Bijbelkringavonden zijn op woensdagavond van 20.00-21.30 uur in de consistoriekamer. Deelname is niet aan leeftijd gebonden.


Contact opnemen:

Predikant
Vacant
..
4121 EL Everdingen
Tel.: 0347-35 12 82