Op de gebedskring komen mensen uit de gemeente bij elkaar die de vreugden en noden van de gemeente, van het dorp en van de scholen aan God willen voorleggen. De aansporing om dit te doen vinden we in Filippenzen 4:6 “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God”

De gebedskring wordt volgens een vast rooster één keer in de drie weken gehouden op donderdagavond van 20.30-21.30 uur bij mensen van de gebedskring thuis.


Contact opnemen:

Contactpersoon Gebedskring
Mw. J. (Janneke) den Hertog
jdhertog(at)xs4all.nl