De gesprekskring is één van de mogelijkheden om u te verdiepen in bijbelse en actuele onderwerpen. Ieder jaar tijdens het winterseizoen komt de gesprekskring eens in de drie weken op zondagavond bijeen om samen een gezellige en leerzame avond te hebben. De gesprekskring is bedoeld als doorstroming na bijvoorbeeld catechisatie, jeugdvereniging of Alpha cursus. De leeftdijdscategorie is 25+.

De twee hoofddoelen van deze kring zijn:
·    Bezinning op eigentijdse vragen en onderwerpen aan de hand van de Bijbel.
·    Ontmoeting met elkaar ter opbouw van de onderlinge band.

De avonden worden begonnen met het zingen van liederen, waarna in gebed om Gods  zegen over de avond gevraagd wordt. Één van de leden houdt dan een inleiding over een onderwerp of bijbelgedeelte. Deze inleiding kan voorgelezen worden uit een boekje of door de inleider zelf zijn gemaakt. Daarna wordt er over het onderwerp gediscussieerd. De avond wordt afgesloten met liederen en gebed.

De gesprekskring wordt gehouden bij de leden thuis. Ieder jaar wordt het seizoen afgesloten met een gezellig etentje. De groep is klein en verwelkomt graag nieuwe leden. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op voor de eerstvolgende bijeenkomst. U bent van harte uitgenodigd.


Contact opnemen:

Contactpersoon Gesprekskring
Dhr. C. (Cor) Stuij
Tel.:06-20 11 53 73