De startersbijbelkring is er gekomen als vervolg op de alphacursus. Evengoed is deze kring toegankelijk voor mensen die deze cursus niet hebben gevolgd. Het doel van deze kring is leren persoonlijk in de Bijbel te lezen. Hoe kan dat eeuwenoude Woord van God ook vandaag tot mij spreken als levend Woord van God? Ook als ik gewoon alleen thuis ben of als we in de Bijbel lezen met het gezin.

Bij deze kring worden eenvoudige bijbelgedeelten gekozen waarbij drie vragen centraal staan:
·    Begrijpen we wat er staat?
·    Begrijpen we wat dat voor de mensen van toen betekende?
·    Wat zou het dan voor ons vandaag de dag kunnen betekenen?

Deze kring staat zo mogelijk onder leiding van de predikant.


Contact opnemen:

Predikant
Vacant
..
4121 EL Everdingen
Tel.: 0347-35 12 82