De vrouwenvereniging,  die in 1937 is opgericht, komt om de andere week op donderdagavond om 19.45 uur bijeen in de consistoriekamer. Het doel van de vrouwenvereniging is:
·    Bestudering en overdenking van Gods Woord,
      o.a. naar aanleiding van een bijbelstudie uit het maandblad “De Hervormde Vrouw”.
·    Medewerking aan instandhouding van de kerkelijke gemeente.
·    Bevordering van het contact onder de vrouwen van onze gemeente.

Elk jaar organiseert de vrouwenvereniging een reisje waarbij ieder gemeentelid van harte wordt uitgenodigd.

Iedere vrouw kan lid worden van de vereniging waarbij geen minimale of maximale leeftijdsgrens wordt gesteld. Nieuwe leden zullen met vreugde worden begroet..


Contact opnemen:

Contactpersoon Vrouwenvereniging "Ora et Labora"
Mw. A.W. (Areke) Liefhebber-Middelkoop
Tel.:0347-35 17 36