De gemeente van Everdingen is een Hervormde Gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Deze plaats nemen we niet zonder zorg in. Er is daarom een plaatselijke regeling vastgesteld door de kerkenraad, waarin ook zorgvuldig is uiteengezet hoe wij onze plaats in deze kerk innemen, namelijk met volledig behoud van de gereformeerde identiteit.

De gemeente telt ongeveer 215 pastorale eenheden oftewel 470 personen waarvan 138 lidmaten.

Onze gemeente bevindt zich binnen een geografisch groot gebied, waarbij de grenzen van de burgerlijke gemeente Vianen en die van de provincie Utrecht in de richting van het Gelderse Culemborg worden overschreden. Bij een grove indeling onderscheiden we: het Dorp, de Lekdijk, Goilberdingerdijk (Culemborg) en Tienhoven (Tienhovenseweg, Bolgerijsekade, lange- en Korte Meent).

Wat betreft de Kerkelijke indeling behoort onze gemeente tot de kerkprovincie Zuid-Holland en de classis Gorinchem. Predikanten van de classis vormen samen een werkgemeenschap. Dat betekent een aantal keer per jaar samen studeren, om zo elkaar aan te scherpen en samen verdieping te zoeken. Daarnaast werken kerken samen in de vrijwillige ringverbanden. Dat houdt in dat een kleinere groep van predikanten uit de classis besluit om elkaar te ontmoeten en eventueel ook zaken te regelen, zoals de voortgang van het nodige pastoraat in de vakantie of vacaturetijd.