Reguliere kerkdiensten

Iedere zondag worden er twee diensten gehouden, om 09.30 uur (morgendienst) en om 18.30 uur (avonddienst). Geroepen door haar Heer komt de gemeente samen tot de lezing van de Heilige Schrift en de prediking van het Evangelie, de dienst van lofzang en gebed en de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. Echter dragen beide diensten ieder een verschillend karakter.

In de morgendienst is de lezing van de Wet en ligt het accent in de verkondiging meer op de nodiging tot het heil. In de avonddienst is de lezing van de Geloofsbelijdenis en ligt het accent meer op de opbouw van het geloofsleven. Beide diensten zijn nodig voor een gezond geestelijk klimaat in de gemeente.

Sommige kerkdiensten hebben een bijzonder karakter. Dit zijn zowel de bijzondere zondagse Erediensten (Heilige doop, Heilig Avondmaal, jeugddienst, feestdagen) als kerkdiensten op doordeweekse dagen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bid- en dankdag, (tweede) feestdagen en huwelijksinzegening.

Tijdens reguliere morgendiensten wordt er crèche gehouden in het Hervormd Centrum.

Bijzondere kerkdiensten (op volgorde van het kerkelijk jaar) zijn:

·    Dankstond voor gewas en arbeid, eerste woensdag van November om 14.30 uur en 19.30 uur.
      In de middagdienst zal de prediking worden afgestemd op de jonge kinderen en de jeugd.

·    Kerstviering van de zondagsschool.
      Deze vindt normaliter plaats op de tweede kerstdag om 18.30 uur.

·    Oudejaarsavond, 31 december om 19.30 uur.

·    Nieuwjaarsmorgen, 1 januari om 10.00 uur.

·    Bidstond voor gewas en arbeid, tweede woensdag van maart om 14.30 uur en 19.30 uur.
      In de middagdienst zal de prediking worden afgestemd op de jonge kinderen en de jeugd.

·    Goede Vrijdag, om 19.30 uur.
      Kerkdienst waarbij viering van het Heilig Avondmaal plaatsvindt.

·    Tweede Paasdag, om 09.30 uur.
      Paaszangdienst m.m.v. een koor.

·    Hemelvaartsdag, om 09.30 uur.

·    Jeugddienst, om 18.30 uur.
      Indien mogelijk wordt er tweemaal per jaar een jeugddienst georganiseerd.

Al deze kerkdiensten mogen worden gehouden met het oog op het geestelijke welzijn van de gemeente, zowel in haar relatie met de Heere God, als in haar verhouding tot elkaar. Centraal staat de verkondiging van het Woord, omgeven door het zingen van de Psalmen, het gebed, de gaven en het sacrament. Laten we de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten maar trouw zijn in de dienst van God (lees Hebreeën 10:25).