Een gemeenteavond is een bijeenkomst op een doordeweekse avond, waarin de gemeente op gemoedelijke wijze bijeenkomt rond een thema.

Het doel van een gemeenteavond is:
·    Toerusting van de gemeente op een minder officiële wijze.
·    De versteviging van de onderlinge band.
·    Discussie- en informatieavond.

De kerkenraad probeert gedurende het winterseizoen één à twee keer een gemeenteavond te organiseren. Daarvoor wordt een spreker uitgenodigd of iets georganiseerd vanuit de gemeente zelf.
De organisatie ligt in handen van de kerkenraad, daarin mogelijk bijgestaan door één van de werkgroepen. Vanuit de gemeente kan te allen tijde een verzoek komen voor een onderwerp. Wanneer dat draagvlak heeft, wordt hier zo mogelijk op in gegaan.