Heilig AvondmaalDe viering van het Heilig Avondmaal is een bijzonder moment in een kerkdienst, waar we herdenken dat Jezus Christus voor onze zonden heeft geleden. De manier waarop we het Heilig Avondmaal vieren is afgeleid van het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen gebruikte in de nacht waarin Hij overgeleverd werd. We gebruiken hiervoor brood en wijn als verwijzing naar Zijn lichaam en bloed.

Het Heilig Avondmaal wordt vijfmaal per jaar in het midden van de gemeente gevierd. Viermaal op een zondag en eenmaal op Goede Vrijdag (’s avonds). De data staan vermeld op de kalender en in “De Zaaier”. Als voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal wordt op de zondag voorafgaand aan de viering een voorbereidingsdienst gehouden en in de week van voorbereiding wordt censura morem gehouden op een nader bekend te maken tijdstip. Er wordt gestreefd om na censura morem ook een bezinning te houden, met gebed, uitleg  en de mogelijkheid om vragen te stellen over het Heilig Avondmaal. De dienst na de viering van het Heilig Avondmaal is een dankzeggingsdienst.

Censura Morem betekent letterlijk: “onderzoek naar de zeden”, onderzoek naar iemands leefwijze dus. Dat klinkt misschien bemoeizuchtig in onze tijd, terwijl het juist een sieraad van de gemeente is. Bij het Heilig Avondmaal vieren we met elkaar de liefdevolle eenheid die Jezus Christus ons heeft gebracht door Zijn lijden en sterven. In de dagelijkse praktijk komt die eenheid niet altijd tot uiting. Er kunnen zich problemen voor doen in de persoonlijke situatie of tussen meerdere gemeenteleden. Censura Morem kan dan gebruikt worden om er met elkaar naar te kijken en samen een oplossing te zoeken. Zo streven we ernaar dat de eenheid wordt hersteld en kunnen ook die gemeenteleden deelnemen, die anders weg hadden moeten blijven van de tafel. Bovenal kunnen we zo tot Gods eer het Heilig Avondmaal vieren.