DoopvontDoor de Heilige Doop wordt zichtbaar gemaakt dat wij mensen door het werk van Jezus Christus gereinigd moeten worden van onze zonden. Wij belijden dat wij van nature in zonden leven, dat wij daarvan een afkeer moeten hebben, dat wij geloven en vertrouwen dat God ons wil reinigen en heiligen zodat wij in een nieuw, godvrezend leven kunnen wandelen.

Wij bedienen de Heilige doop ook aan de kinderen van de gemeente, omdat ook kinderen van zonden gereinigd moeten worden. De doop is het nieuwe verbond, dat in de plaats is gekomen voor de besnijdenis.

Gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop wordt geboden op aanvraag aan de kerkenraad, eventueel via de predikant. In overleg met de kerkenraad wordt er door de predikant en één van de ouderlingen een afspraak gemaakt voor een doopgesprek.


Contact opnemen met de predikant:

Vacant
..
4121 EL Everdingen
Tel.: 0347-35 12 82