De Huwelijksinzegening of kerkelijk huwelijk is de verbintenis tussen een man en een vrouw die bezegeld wordt voor God in het midden van de gemeente. De huwelijkssluiting voor de burgerlijke stand is daaraan vooraf gegaan en in de kerk wordt Gods zegen gevraagd over het pas gesloten huwelijk. Hoewel deze bijzondere kerkdienst op speciaal verzoek van het bruidspaar en een doordeweekse dag plaatsvindt, is het een eredienst in het midden van de gehele gemeente.

Om een huwelijk te doen inzegenen, is het wenselijk dat men zich zes maanden van tevoren in verbinding stelt met de predikant. Voor het gebruik maken van de kerk en verdere regelingen, zoals koster en organist, stelt men zich in verbinding met het college van kerkrentmeesters. Het voorgenomen huwelijk zal in de kerkenraad besproken worden en er zal een gesprek met het aanstaande bruidspaar plaatsvinden. Tevens zal het voorgenomen huwelijk van tevoren afgekondigd worden in de gemeente en in de kerkbode.


Contact opnemen:

Predikant
Vacant
..
4121 EL Everdingen
Tel.: 0347-35 12 82

Voorzitter Kerkrentmeesters
Dhr. T. (Teunis) Kool
Tel.:06-22 01 62 72