Onder deze aanduiding worden ieder seizoen minimaal twee ontmoetingsmiddagen voor ouderen en alleenstaanden in onze gemeente gehouden. Het doel van deze middagen is een gezellig en onderhoudend programma te verzorgen, waarin de lezing en overdenking van Gods Woord, het zingen van liederen en de onderlinge ontmoeting centraal staan.

De organisatie van deze middagen is in handen van enkele gemeenteleden. Traditioneel zijn de ‘kerstmiddag’ en de ‘paasmiddag’, welke rond de bedoelde feestdagen plaatsvinden. Data vindt u in de kerkbode en op de kalender. Deze middagen vinden plaats in het Hervormd Centrum.