De pastorale zorg is het werk van de predikant en de ouderlingen, ook wel het "Consistorie" genoemd. Het consistorie, bestaande uit de ouderlingen en de predikant, vergadert enkele malen per jaar. Tijdens deze vergaderingen bespreken de predikant en de ouderlingen de voortgang van de pastorale zorg.

De predikant en de ouderlingen proberen zo goed mogelijk de gemeenteleden te dienen, zowel in voorspoed als in tegenspoed. Wilt u daarom zo spoedig mogelijk contact opnemen met uw predikant of wijkouderling bij bijvoorbeeld ziekte, ziekenhuisopname of andere zaken waarbij u contact op prijs stelt? Gemeenteleden dragen dus ook zelf verantwoording voor hun pastorale zorg.

De predikant probeert om de gemeenteleden vanaf 70 jaar kort na hun verjaardag te bezoeken. Verder wanneer er omstandigheden zijn die daar aanleiding toe geven.


Contact opnemen:

Predikant
Vacant
..
4121 EL Everdingen
Tel.: 0347-35 12 82