De ouderlingen proberen met een regelmaat van één keer in de drie jaar de gemeenteleden in hun wijk thuis te bezoeken. Het doel van het huisbezoek is tweeledig:
·    Meeleven met en informeren naar het veelzijdige leven van de mensen,
      zowel in geestelijk als stoffelijk opzicht.
      Alle levensomstandigheden, vragen en problemen kunnen dus ter sprake komen.
·    Vragen naar en begeleiden van de geloofsontwikkeling van de gemeenteleden.

Het heeft voorkeur als tijdens het bezoek het hele gezin aanwezig is.

De ouderlingen komen alleen of zo mogelijk met z’n tweeën. Bij verhindering van (één van de) ouderlingen of de predikant zijn de ouderling-kerkrentmeesters en/of de diakenen bereid om in te vallen bij het huisbezoek. Tijdens het huisbezoek gaat ook de Bijbel open en wordt gebeden. U kunt uiteraard ook buiten de officiële huisbezoeken om een beroep doen op uw wijkouderling en de predikant.

Geheimhouding
Tijdens de bevestiging tot het ouderlingschap beloven de broeders o.a. ook de geheimhouding van die dingen die hen vertrouwelijk ter ore komen. In principe geldt dit voor alles wat besproken wordt. Hier mag u dus vanuit gaan. Echter ook ouderlingen en predikanten zijn mensen. Zij hebben een beperkte draagkracht en beperkte mogelijkheden. Het kan dus zijn dat er overleg met andere broeders, predikant of hulpverlener nodig is. Daar is het klein consistorie, dat is een vergadering van ouderlingen en de predikant, voor bedoeld. Vertrouwelijke informatie wordt echter alleen doorgegeven wanneer u daar zelf ook eerst over bent ingelicht en overleg hierover heeft plaatsgevonden.


Contact opnemen:

Predikant
Vacant
..
4121 EL Everdingen
Tel.: 0347-35 12 82