D.V. 7 februari hopen we avondmaal te vieren. Vanwege de omstandigheden waar we middenin zitten, zal de gang van zaken anders zijn dan vorige keren. Immers, er is maar beperkt ruimte voor gemeenteleden in de dienst.

Het avondmaal zal bediend worden in de morgen- en avonddienst. Omdat we iedereen de gelegenheid willen geven het avondmaal te vieren, zullen we een of twee extra vieringen houden in de kerk, waarschijnlijk om 12.00 uur en 13.00 uur. Dat zijn vieringen van ongeveer een half uur, zoals we ook gewend zijn bij het thuis avondmaal vieren bij zieken e.d. Een voorbeeldliturgie vind je hier: Avondmaal-in-kleine-kring.

We verlangen ernaar dat het avondmaal  zo toegankelijk mogelijk is. Aan gemeenteleden voor wie het niet goed mogelijk is of bezwaarlijk om naar de kerk te komen zullen we op de zaterdag ervoor brood en wijn uitdelen. Zo kunnen zij thuis meevieren, gelijktijdig aan het moment dat brood en wijn gedeeld worden in de kerk.

Wilt u deelnemen aan het avondmaal? Geef dit dan op per mail info@hervormdeverdingen.nl, of evt. telefonisch bij diaken Hendrik Kool of ds. G. van Wolfswinkel, liefst uiterlijk 4 februari. Bij hen kunt u ook terecht voor vragen. Maak in uw mail kenbaar of u het avondmaal in de kerk wilt vieren of dat u thuis meeviert tijdens de morgen- of avonddienst. U krijgt tijdig bericht over het tijdstip waarop u ingedeeld bent.

Ten slotte, we leven naar het avondmaal toe in een tijd waarin de coronacrisis de wereld nog steeds in haar greep houdt. Het geloof mag zien dat er meer is: God houdt de wereld in Zijn hand. En Hij leidt Zijn gemeente daar doorheen. Daarbij geeft Hij het avondmaal om ons te onderhouden en op krachten te komen. Om keer op keer gevoed te worden met het brood en wijn, tekenen van het gebroken lichaam en vergoten bloed van Jezus. Zo leven we verwachtend naar zondag toe, ondanks alle omstandigheden en aanpassingen. ‘Onze ziel verwacht de HEERE’ (Psalm 33:20).

Hartelijke groet, mede namens de kerkenraad
Hendrik Kool, voorzitter
ds. Gerrit van Wolfswinkel