Broeders en zusters,

Na een periode van harde lockdown zijn er weer versoepelingen aangekondigd. Naar aanleiding daarvan heeft onze Protestantse Kerk aangegeven dat er weer meer ruimte is voor de samenkomst. Mede omdat ze de noodzaak van de onderlinge samenkomst inziet.

Concreet betekent dit voor onze gemeente het volgende:

  • de diensten weer op de tijden als vanouds
  • iedereen is welkom, we houden ons aan de 1,5 meter afstand, als de kerk vol is maken we gebruik van het Hervormd Centrum
  • mondkapje op als we ons verplaatsen door het kerkgebouw

We zijn blij weer een stap vooruit te kunnen zetten. Tegelijk realiseren we ons als kerkenraad dat deze tijd om allerlei redenen een pittige periode kan zijn. Of je nu jonger bent of ouder. Misschien is het een tijd van extra eenzaamheid en gemis, van financiële problemen, van zorg op het werk, enz. Schroom niet om contact op te nemen of laat weten als je iemand kent die wel wat steun gebruiken kan. De diakenen en/of pastoraal ouderlingen horen het graag. Zo willen we ook in deze tijd gemeente zijn voor elkaar en anderen.

Hartelijke groet,

De kerkenraad