Mededeling in verband met het coronavirus en de maatregelen daartegen:

Met betrekking tot de voortgang van de eredienst in onze gemeente hebben we een aantal argumenten gewogen. Enerzijds zijn dat de maatregelen van onze regering om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Anderzijds zien we de grote waarde van de voortgang van de eredienst in onze gemeenschap en de behoefte om juist in tijden van zorg met elkaar verbonden te zijn. Na overleg is besloten dat de erediensten vooralsnog doorgaan. Met dien verstande dat er een aantal aanpassingen zijn. We roepen iedereen met klachten van verkoudheid, alsook de kwetsbare groepen op om niet naar de kerk te komen. Gemeenteleden die thuis de kerkdienst kunnen volgen via beeld of geluid (zie www.hervormdeverdingen.nl) nodigen we uit op die wijze met ons verbonden te zijn. Er is geen Bijbelklas en geen oppas tijdens de morgendienst en ’s avonds vervalt On Track. Ook zal de kerkenraad niet voltallig aanwezig zijn. In onze samenkomsten zullen we het leed van het coronavirus meenemen. Voor vragen, neem contact op met de voorzitter van de kerkenraad, Hendrik Kool 06-44993220.