Contact2018-01-31T20:41:58+00:00

Adressen

Kerkgebouw

Kerkstraat 7
4121 EA  Everdingen
Tel: 0347-35 20 06

Pastorie

Graaf Florisstraat 30
4121 EL  Everdingen
Tel: 0347-35 12 82

Kostersechtpaar Henk en Areke Liefhebber (zie foto hieronder)

Bingse Boogaard 43
4121 EC  Everdingen
Tel: 0347-351 736

Op zoek naar…

GIFTEN

De Hervormde Gemeente Everdingen is volledig afhankelijk van giften.  Eén keer per jaar nemen wij deel aan de actie Kerkbalans, waarin wij de leden om een maandelijkse vrijwillige financiële bijdrage vragen. Daarnaast zijn er iedere kerkdiensten collecties voor de kerk, de instandhouding van de gebouwen en de diaconie. Wil jij ons werk in Everdingen en omgeving steunen, dan kun je een gift overmaken op één van onderstaande rekeningnummers. Hartelijk dank!

Algemene giften: NL65 RABO 0336 0233 75
ANBI-gegevens: 824130558
Diaconale giften: NL63 RABO 03360898 56
ANBI-gegevens:  824122288

De Hervormde Gemeente van Everdingen heeft van de Belastingdienst de zogenaamde ANBI status ontvangen. Giften door natuurlijke personen zijn daardoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer informatie over de ANBI status vindt u hier.