Meedoen in de Gemeente

‘Vele handen maken licht werk’, wie kent dit spreekwoord niet? Als Hervormde
Gemeente Everdingen stimuleren we het, dat je je gaven en talenten inzet voor
het werk in of buiten de kerk. We hopen dat je daarmee je plaats in kunt
nemen in de opbouw van onze gemeente, op een manier die past bij jouw
talenten en interesses.

Als de Bijbel spreekt over talenten, gaat het over gaven. De Bijbel noemt
verschillende gaven, zoals profetie, onderwijs, helpen, troosten, vermanen,
uitdelen, evangeliseren, barmhartig, leiden, gastvrijheid, creativiteit, muziek en
zang, vakbekwaam, tongentaal, genezing. Deze gaven staan in het teken van de
opbouw van de gemeente. We lezen daarover in Romeinen 12, 1 Korinthe 12-
14 en Efeze 4.

We geloven dat ieder gemeentelid gaven ontvangen heeft, om in te zetten voor
de gemeente. Daarom nodigen we je uit om onderstaande lijst in te vullen.
Opdat we met elkaar ervaren: ‘vele handen en het Licht werkt’.