Gaven en talenten

In de Bijbel staan verschillende Bijbelgedeeltes waarin het gaat over gaven die gelovigen ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan Efeze 4:1-11, Romeinen 12:3-8 en 1 Korinthe 12-13. Daaruit blijkt een grote diversiteit aan gaven die ontvangen worden. Van profetie en onderwijs tot creatief zijn en barmhartigheid.

Als gemeente geloven we dat God enerzijds gaven heeft gegeven die in de ambten tot uitdrukking komen. Bij die gaven ligt de nadruk op het bewaren van de gemeente bij Christus. Ze gaan over geestelijk leiding geven, toezicht houden, vermanen en dergelijke. Anderzijds zijn er gaven die vooral tot uitdrukking komen in het werk van de vele gemeenteleden, die ieder hun steentje bijdragen. De nadruk ligt daarbij op de opbouw van de gemeente. Denk aan organiseren, muziek, kringen leiden enz.

Als gemeente verlangen we ernaar  dat ieder lid van onze gemeente een bijdrage levert aan de opbouw van onze gemeente. Met behulp van de gaven en talenten die daarvoor ontvangen zijn.