Informatie

Iedere zondag zijn er twee kerkdiensten in onze dorpskerk. De kerkdiensten vormen de centrale plek waar wij:

  • God ontmoeten
  • God de lof brengen door muziek en gebed
  • De verkondiging van het Evangelie en uitleg van de Bijbel horen
  • Ons geloof belijden en voor elkaar bidden

In de kerkdiensten worden psalmen gezongen uit de berijming van 1773 en uit de bundel ‘Weerklank’ en liederen uit de bundels ‘Op Toonhoogte’ en ‘Weerklank’. Centraal in de diensten staat de preek waarin het evangelie op begrijpelijke wijze voor jong en oud wordt uitgelegd. In de avonddienst ligt het accent op leren.

Je bent van harte welkom om een dienst met ons mee te vieren. De ochtenddienst begint om 9:30 uur en de avonddienst om 18:30 uur.

Levensgebeurtenissen

Trouwen
In een trouwdienst vraagt het bruidspaar om de zegen van God over hun huwelijk. De zegening vindt plaats tijdens een bijzondere kerkdienst in het midden van de gemeente. Heb je trouwplannen en wil je hierover doorpraten? Neem dan contact op met de predikant.

Begraven
Tijdens een rouwdienst, voorafgaand aan de begrafenis wordt stilgestaan bij het leven van de overledene en woorden uit de Bijbel. Daar mogen we kracht uit putten. Wil je de kerk betrekken bij het afscheid van een dierbare, neem dan contact op met de predikant. Er zijn verschillende manieren van betrokkenheid mogelijk.

Bid- en dankdag
Tweemaal per jaar komen we voor ons werk in de kerk in diensten rond het thema ‘gewas en arbeid’. Aan het begin van het groeiseizoen om een zegen, aan het einde van het groeiseizoen om te danken voor wat we ontvangen hebben.

Oud- en nieuwjaar
Bij de overgang van het ene jaar naar het andere komen we in de kerk bij elkaar om terug te blikken en vooruit te kijken. Op Nieuwjaarsmorgen wensen we elkaar onder het genot van een oliebol en een drankje een goed nieuw jaar toe.

Bijzondere diensten

Doopdienst
Een aantal keer per jaar is er een doopdienst in de gemeente. Dit is een vreugdevol gebeuren voor de gemeente en familie. Voor meer informatie klik hier.

Avondmaalsdienst
Vijf keer per jaar vieren we Heilig Avondmaal, vier keer op een zondag in de ochtend- en avonddienst en op Goede Vrijdag. Deze diensten staan in het teken van verbondenheid met Jezus en elkaar. Voor meer informatie klik hier.

Jeugddienst
Een aantal keer per jaar organiseren de jongeren uit de gemeente samen met de predikant een jeugddienst. Deze dienst heeft een ander karakter dan de normale avonddienst, doordat er uit verschillende muziekbundels gezongen wordt onder begeleiding van diverse instrumenten.  De preek is toegespitst op de jongeren in en buiten de gemeente. De data van de jeugddiensten vind je op de kalender.

Christelijke feestdagen
Met Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn er extra diensten die niet per se op zondag vallen. De Kerstnachtdienst is een drukbezochte dienst op de avond voor Eerste Kerstdag. Rond Pinksteren komen we samen op het plein bij de winkel in Everdingen. We zingen, ontmoeten elkaar en denken na over hoe God bij ons is als de Heilige Geest.