Als kerkelijke gemeente staan wij u graag bij in situaties van rouw en verdriet. Op deze pagina vindt u een aantal mogelijkheden en uitgangspunten.

Rouwdienst

Kernwoorden voor een rouwdienst zijn verdriet, rouw, troost; herdenken, danken; evangelieverkondiging.

Tijdens een rouwdienst (herdenkingsbijeenkomst, dankdienst of andere aanduidingen kunnen ook gebruikt worden) nemen we afscheid van een persoon. Deze persoon is meestal onderdeel van een familie en van de gemeente. In de rouwdienst is voor beide aspecten aandacht.

Mogelijkheden praktische uitvoer

Voor de rouwdienst zijn twee locaties mogelijk, het kerkgebouw of het Hervormd Centrum.

Een dienst in het kerkgebouw zal meer kerkelijk van karakter zijn, een dienst in het Hervormd Centrum meer huiselijk.

Mogelijkheden kerk

De dienst in de kerk is ambtelijk, begint met votum en groet en wordt afgesloten met een zegen.

Het is mogelijk om kaarsen te laten branden, deze worden dan ontstoken aan het licht van de paaskaars van de kerk.

Het eerste deel van de dienst biedt ruimte voor persoonlijke herinneringen, in de vorm van memoriam of dergelijke.

Er mag geestelijke luistermuziek worden afgespeeld, de familie mag ook zelf geestelijke muziek ten gehore brengen.

Op verzoek van de familie kan het doophek eruit gehaald worden.

Hervormd Centrum

De dienst in de kerk in niet per se ambtelijk. Votum en groet worden op laagdrempelige wijze verwerkt in het welkomstwoord.

Het is mogelijk om kaarsen te laten branden.

Het eerste deel van de dienst biedt ruimte voor persoonlijke herinneringen, in de vorm van memoriam of dergelijke.

Er mag passende luistermuziek worden afgespeeld. De familie mag ook zelf passende muziek ten gehore brengen.

Crematie

Als gemeente zijn we voorstander van begraven als beeld van ‘zaaien van het lichaam’ (1 Kor 15).

Als nabestaanden er prijs op stellen dat medewerking verleend wordt aan een plechtigheid rond crematie, staan we daar niet afwijzend tegenover.

Praktische informatie

Koster: dhr. H. Liefhebber, 0347-351736

Hervormd Centrum: Goverdien van den Berg, 0347-320908