Erediensten:

Bij leven en gezondheid mogen we vanaf 1 juni met meer mensen samenkomen in de kerk. Daar zullen we dankbaar gebruik van maken. Wel zullen we merken dat er nog beperkingen zijn. Maar we zijn verheugd met deze eerste versoepelingen en zien uit naar gezegende diensten in deze nieuwe opzet.

We hanteren de volgende afspraken:

 • Vanaf 1 juni maximaal 30 personen per dienst. Opgeven bij scriba Arie den Hertog.
 • Je mag naar de kerk komen als je geen coronagerelateerde klachten hebt en als je weet dat je ingedeeld bent.
 • We hanteren 1,5 meter afstand en gaan er vanuit dat ieder de basisregels voor hygiëne in acht neemt.
 • Er wordt niet gezongen. We laten gezongen psalmen en gezangen afspelen; je mag mee-neuriën.
 • Enkele afspraken:
  • ontsmet je handen bij binnenkomst
  • volg de aanwijzingen van de coördinatoren van de dienst
  • garderobe is afgesloten
  • er wordt niet gecollecteerd in de kerk, geef je gave via CHRCH of maak geld over op de bank
  • neem je eigen psalmboekje en OTH-boekje mee
  • vermijd toiletbezoek.

Zie verder: Gebruiksplan Hervormd Everdingen versie 01

Voor vragen of opmerkingen kun je je richten tot Arie den Hertog: scriba@hervormdeverdingen.nl of via 06 82563525

Volg de uitzending van de eredienst via: Kerkdienstgemist Hervormd Everdingen.
De orden van dienst vind je hier: Live Kerkdienst Volgen
Geef je bijdrage via de app: chrch

Gemeenschap

Wij zijn een christelijke gemeente in Everdingen binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Op zondagen komen we vanuit de bredere omgeving (naast Everdingen ook Culemborg bijvoorbeeld) samen rond het goede nieuws over Jezus Christus. We ontmoeten elkaar ook doordeweeks en leven met elkaar mee. Ben je nieuwsgierig naar onze gemeente of wil je meer weten van het christelijk geloof? Bekijk deze site, kom een keer langs of neem contact op. Van harte welkom!

Geloof

Johannes 6:40 En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

Komende activiteiten

Zie onze kalender; Kalender

Laatste nieuws

‘samen in de naam van Jezus’

Doorpraten met Arie den Hertog, scriba kerkenraad