Eredienst D.V. 29 maart:

Komende zondag zullen de diensten worden opgenomen om 7.30 uur en 16.30 uur.
Vervolgens zijn de diensten om 9.30 uur beschikbaar via:

We doen een dringend beroep op iedereen de dienst via onze eigen site te beluisteren. Zo blijft er capaciteit vrij voor de gemeenteleden die alleen via kerkomroep kunnen inschakelen.

De gemeente Vijfheerenlanden heeft het maximaal aantal personen dat aanwezig mag zijn bepaald op vijf. Wij houden ons daaraan. In de morgendienst wordt de muzikale begeleiding verzorgd op orgel en piano. In de avonddienst met piano en voorzang. Zie voor verdere informatie: Live Kerkdienst Volgen
De oplossing die we voor komende zondag hebben gekozen, geldt voor komende zondag. We hopen op uw begrip in deze tijd, waarin we zoeken naar de beste manier om in verbondenheid met elkaar de eredienst te kunnen houden. Heb je vragen over de gang van zaken, neem dan contact op met voorzitter Hendrik Kool of met ds. Gerrit van Wolfswinkel.

Kerkzijn in coronatijd

Drie weken lang worden op woensdagavond de klokken geluid in Nederland, zo ook in Everdingen. Het klokgelui is een teken van hoop en troost voor ieder die het hoort. Het geluid van de slagen waaiert uit over het dorp, samen met de andere kerktorenklok. Zo ontstaat er verbinding. Daarnaast herinneren de klokken ons aan het huis van God, dat ook huis van gebed is. Al komen we niet meer samen, onze gebeden blijven klinken, zo goed en zo kwaad als het gaat. Soms woordeloos, door de Geest Die in ons zucht. Soms met woorden van verlangen. Steeds als uiting van het geloof dat God hoort en bij ons wil zijn in deze tijd.

De eerste contacten in de gemeente via Microsoft Teams of Google Meet zijn al geweest. Mooi om zo toch als groep verbonden te kunnen zijn. Ben je als leidinggevende van club, kring of vereniging aan het zoeken hoe je in deze tijd vorm kan geven aan betrokkenheid, neem gerust contact op met jeugdouderling Teunis Kool of ds. Gerrit van Wolfswinkel.

Er wordt hard gewerkt aan een mogelijkheid om digitaal te collecteren (zie: chrch). Als u hier gebruik van wilt maken, is het van belang de daar gegeven instructies te volgen, liefst zo spoedig mogelijk.

Als Hervormde Gemeente hebben we goed contact met Samen Ouder. We kijken waar we samen op kunnen trekken en maken zo nodig gebruik van elkaars inzet. Middels een telefoonlijst hebben we als pastoraat en diaconaat contact met hen die deel uitmaken van een kwetsbare groep. Daarnaast hebben we ons aangemeld bij het initiatief #nietalleen.nl. Neem voor andere diaconale suggesties of ideeën gerust contact op met diaken Marcel van Dorp.

Ondertussen beraden we ons op de wijze waarop we samen naar Goede Vrijdag en Pasen toeleven. We denken na over de Stille Week, de ouderenmiddag, het avondmaal, de diensten met Pasen en de Paasecho. Zo spoedig mogelijk informeren we u hierover. Neem bij vragen of ideeën contact op met voorzitter Hendrik Kool of ds. Gerrit van Wolfswinkel

Gemeenschap

Wij zijn een christelijke gemeente in Everdingen binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Op zondagen komen we vanuit de bredere omgeving (naast Everdingen ook Culemborg bijvoorbeeld) samen rond het goede nieuws over Jezus Christus. We ontmoeten elkaar ook doordeweeks en leven met elkaar mee. Ben je nieuwsgierig naar onze gemeente of wil je meer weten van het christelijk geloof? Bekijk deze site, kom een keer langs of neem contact op. Van harte welkom!

Geloof

Johannes 6:40 En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

Komende activiteiten

Gebedskring

2 april - 19:30 - 21:30

Sandwich

5 april - 20:00

Muntverkoop

6 april - 19:30 - 20:00

Stille week

6 april - 20:00 - 10 april - 21:00

Laatste nieuws

‘samen in de naam van Jezus’

Doorpraten met Arie den Hertog, scriba kerkenraad