Live Kerkdienst Volgen

Algemene informatie

De erediensten worden uitgezonden via:

Hier vind je de orde(s) van dienst:

Bijbelklas

Collecten

Maak de collecte LIEFST over met behulp van CHRCH. Meld je aan via info@hervormdeverdingen.nl, noteer als onderwerp CHCH in je mail. Je wordt dan zo spoedig mogelijk toegevoegd aan de app.

Van harte bevelen wij u de volgende collectes aan:

  • Gave ten behoeve van onderhoud gebouwen? Maak uw bijdrage  over op:
    NL65RABO0336023375 o.v.v. bijdrage datum dienst onderhoud
  • Gave ten behoeve van de diaconie? Maak uw bijdrage over op:
    NL63RABO0336089856 o.v.v. bijdrage datum dienst
  • Gave ten behoeve van kerkrentmeesters? Maak uw bijdrage  over op:
    NL65RABO0336023375 o.v.v. bijdrage datum dienst kerkrentmeesters

Voorbede

We brengen in de voorbede de zorgen, ziekte, verlies bij God. We danken voor de zegeningen onder ons. We bidden met Open Doors.