Live Kerkdienst Volgen

Algemene informatie

De erediensten worden uitgezonden via:

Hier vind je de orde(s) van dienst:

Collecten

Inmiddels is het mogelijk de collecte over te maken met behulp van CHRCH. Meld je aan via info@hervormdeverdingen.nl, noteer als onderwerp CHCH in je mail. Je wordt dan zo spoedig mogelijk toegevoegd aan de app.

Van harte bevelen wij u de volgende collectes aan:

  • Gave ten behoeve van onderhoud gebouwen? Maak uw bijdrage  over op: NL65 RABO 0336 0233 75 o.v.v. bijdrage datum dienst onderhoud
  • Gave ten behoeve van de diaconie? Maak uw bijdrage over op: NL63 RABO 03360898 56 o.v.v. bijdrage datum dienst
  • Gave ten behoeve van kerkrentmeesters? Maak uw bijdrage  over op: NL65 RABO 0336 0233 75 o.v.v. bijdrage datum dienst kerkrentmeesters

Voorbede

We brengen in de voorbede de zorgen, ziekte, verlies bij God. We danken voor de zegeningen onder ons. We bidden met Open Doors.