GIFTEN

De Hervormde Gemeente Everdingen is volledig afhankelijk van giften.  Eén keer per jaar nemen wij deel aan de actie Kerkbalans, waarin wij de leden om een maandelijkse vrijwillige financiële bijdrage vragen. Daarnaast zijn er iedere kerkdiensten collectes voor de kerk, de instandhouding van de gebouwen en de diaconie. Wil jij ons werk in Everdingen en omgeving steunen, dan kun je een gift overmaken op één van onderstaande rekeningnummers. Hartelijk dank!

Algemene giften: NL65RABO0336023375
ANBI-gegevens: 824130558

Diaconale giften: NL63RABO0336089856
ANBI-gegevens:  824122288

De Hervormde Gemeente van Everdingen heeft van de Belastingdienst de zogenaamde ANBI status ontvangen. Giften door natuurlijke personen zijn daardoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer informatie over de ANBI status vindt u hier.