Pinksterspeurtocht

Hallo! Leuk dat je meedoet met deze puzzel die in het teken staat van speuren en ontmoeten. Bekijk de film waarin diverse gemeenteleden iets vertellen en een letter laten zien. Let op: de letters in de filmpjes staan niet in de goede volgorde… je moet dus echt gaan puzzelen. Het zijn 23 letters en daar moet een zin van gemaakt worden van 6 woorden. Die zin is een opdracht en het zou helemaal leuk zijn als je de opdracht ook gaat doen. Je wordt ervoor beloond met een Pinksterbemoediging!

Om jullie op weg te helpen:

Z . . .    . .    . . . . .    . .    . .    P . . . . . . .

Gebed voor en door de kerken

Bid dit gebed eensgezind mee in de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren.

Klik hier: Gebed tussen Hemelvaart en Pinksteren

Brief ter bemoediging

Peter Peek heeft naar aanleiding van Psalm 39 : 8 een bemoedigende brief geschreven.

Klik hier: Brief ter bemoediging van Peter Peek

Algemeen protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten

Klik hier: Protocol-Protestantse-Kerk-in-Nederland

Missie X

Missie X heeft het jaar feestelijk afgesloten. Het hele jaar door stonden verschillende emoties centraal. Bij deze afsluiting hoort de blije, maar ook wel een beetje de verdrietige emotie. Blij, want wat was het leuk. Verdrietig, het is alweer de laatste keer, en dat op zo’n andere manier. Tot volgend jaar!

Sleutelhangers

Een creatief persoon uit onze gemeente heeft bij alle kinderen van Bijbelklas en On Track is een aardigheidje gebracht!

Avondgebeden

Iedere zaterdagavond staat er een nieuw avondgebed op de site.

Deze worden uitgevoerd in samenwerking met de parochie Heilige Drieëenheid en sopraan Linda Vink.

Kijk op: Avondgebeden

Bijbelklas

Iedere week zet de Bijbelklas een filmpje op de site!

Kijk op: Bijbelklas

Onderweg naar Pasen

Lees verder: Onderweg naar Pasen

Ouderenmiddag

We ontmoeten elkaar niet bij de koffie, maar op deze manier zijn we toch samen geweest!

JV

De jv op skype 😉

Zingen met de Bijbelklas

Muzikanten van eigen bodem hebben liedjes ingezongen voor de Bijbelklas. Zo krijgt de Bijbelklas op zondag steeds meer vorm.

Vergeet mij niet

De paasecho ging dit jaar vergezeld van bloemzaadjes: vergeet-mij-niet. Een signaal dat voor zich spreekt.

Selfies

De kinderen van de Bijbelklas hebben selfies opgestuurd. Zo zijn jullie er toch een beetje bij. En ziet de kerk er iets minder leeg uit!

Missie X

Jammer genoeg kon de activiteit niet doorgaan op zaterdagmiddag. Er was wel een leuke andere opdracht. Bij verschillende huizen hangt er nu een smiley voor het raam 😉

Gemeentezijn

De eerste contacten in de gemeente via Microsoft Teams of Google Meet zijn al geweest. Mooi om zo toch als groep verbonden te kunnen zijn. Ben je als leidinggevende van club, kring of vereniging aan het zoeken hoe je in deze tijd vorm kan geven aan betrokkenheid, neem gerust contact op met jeugdouderling Teunis Kool of ds. Gerrit van Wolfswinkel.

Er wordt hard gewerkt aan een mogelijkheid om digitaal te collecteren (zie: chrch). Als u hier gebruik van wilt maken, is het van belang de daar gegeven instructies te volgen, liefst zo spoedig mogelijk.

Als Hervormde Gemeente hebben we goed contact met Samen Ouder. We kijken waar we samen op kunnen trekken en maken zo nodig gebruik van elkaars inzet. Middels een telefoonlijst hebben we als pastoraat en diaconaat contact met hen die deel uitmaken van een kwetsbare groep. Daarnaast hebben we ons aangemeld bij het initiatief #nietalleen.nl. Neem voor andere diaconale suggesties of ideeën gerust contact op met diaken Marcel van Dorp.

Muziek

Samen met Samen Ouder maken twee jongere gemeenteleden ouderen in het dorp blij!

Klokken van hoop en troost

Drie weken lang worden op woensdagavond de klokken geluid in Nederland, zo ook in Everdingen. Het klokgelui is een teken van hoop en troost voor ieder die het hoort. Het geluid van de slagen waaiert uit over het dorp, samen met de andere kerktorenklok. Zo ontstaat er verbinding. Daarnaast herinneren de klokken ons aan het huis van God, dat ook huis van gebed is. Al komen we niet meer samen, onze gebeden blijven klinken, zo goed en zo kwaad als het gaat. Soms woordeloos, door de Geest Die in ons zucht. Soms met woorden van verlangen. Steeds als uiting van het geloof dat God hoort en bij ons wil zijn in deze tijd.