Benoeming kerkenraadsleden: Afgelopen maandag heeft de kerkenraad een viertal broeders benoemd. Dat zijn Jos van den Berg (Tienhovenseweg 17, 4121 KS) en Kees de Groot (Tienhovenseweg 25b, 4121 KS) als pastoraal ouderling, Dirk het Lam (Bingse Boogaard 19a, 4121 EB) als diaken en Wout van Dieren (Graaf Huibertlaan 34a) als ouderling-kerkrentmeester. Alle vier de broeders waren meer dan 10 keer ingediend door de gemeente. Daarop heeft de kerkenraad besloten over te gaan tot benoeming. Er zijn dus geen dubbeltallen en er is geen stemmingsavond. De broeders hebben bedenktijd tot a.s. maandag.

Als kerkenraad beseffen we dat deze gang van zaken nieuw is en wat onwennig. Tegelijk is het net als altijd een zoektocht naar mannen vol van geloof en vol van de Heilige Geest. Nu zal niemand snel van zichzelf zeggen dat hij dat is. Maar is het niet juist zo, dat als je weet ongeschikt te zijn, de Heilige Geest aan het werk kan? We vragen u om gebed voor deze mannen, dat God in hen het verlangen wakker maakt om Christus te dienen in het ambt in onze gemeente.

Verder zijn we dankbaar dat we Arie den Hertog (Prins Constantijnstraat 6) voor een nieuwe periode mochten benoemen als ouderling-kerkrentmeester en dat hij deze benoeming heeft aanvaard. Dankbaar dat hij het werk wil voortzetten. We wensen je van harte Gods zegen toe op deze arbeid in dienst van Gods koninkrijk.