Afgelopen dinsdag ontving de kerkenraad bericht van overlijden van onze oud-predikant ds. P.L. Tolhoek. We herdenken hem met dankbaarheid voor het vele werk dat hij heeft mogen doen onder ons, en waarin we veel goeds van God ontvangen hebben. Boven de kaart staat ‘Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan’.

D.V. 8 november is er gelegenheid tot condoleren van 19.30 tot 21.00 uur in het Dijkhuis, Kerkstraat 4, Giessen. D.V. 9 november om 11.00 uur is er een dienst van Woord en Gebed in de Hervormde Kerk, Kerkstraat 2, Giessen. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Hervormde Begraafplaats aldaar.