Kindercatechese On Track:

De kinderen van groep 6 t/m 8 zijn tijdens de avonddienst van harte welkom op de kindercatechese. Ook bij de kindercatechese staat het ontmoeten van God centraal. We starten met een gezellig moment. We drinken met elkaar en de kinderen mogen wat vertellen. Daarna gaan we samen bidden. We stimuleren de kinderen zoveel mogelijk zelf te bidden of punten aan te dragen.

Met de methode On Track geven we verder invulling aan de avond en duiken we in het Oude en Nieuwe Testament om meer te leren van God.

On track betekent “op het goede spoor”. Het doel van On Track is om kinderen:

  • inzicht te geven in de opbouw en samenhang van Bijbelboeken en -verhalen.
  • te leren over Gods weg met mensen.
  • uit te dagen om het spoor van God te volgen.
  • te helpen om de Bijbel op een persoonlijke manier te lezen
  • kinderen in geloofsgesprek te brengen met hun ouders.

Verder nemen we de tijd om met elkaar te zingen en doen we graag aan het eind nog een spelletje. Elke week leren de kinderen een psalm of lied en Bijbeltekst. Ook gaan ze elke avond naar huis met een doe opdracht, die we de week erop met de kinderen bespreken. Verder schrijven we wekelijks een kaart die we naar mensen in de gemeente sturen. Zo leren we de kinderen betrokkenheid en omzien naar elkaar. Petra en Riëtte staan om de beurt voor de kinderen klaar.