In de leerdienst van 20 augustus staan we stil bij 1 Korinthe 12:1-11. De dienst begint om 18.30 uur.

Als ‘opwarmertje’

Zoek op Google naar ‘test gaven van de Geest’. Je kunt dan doorklikken naar verschillende sites om na te gaan welke gaven van de Geest jij bezit. Wat valt je op aan deze testen? En wat valt je op als je ze vergelijkt met 1 Korinthe 12:1-11?

Korinthe

N.T. Wright vergelijkt de gemeente van Korinthe met een orkest. Zelf speelde hij ooit trombone in een orkest. Daarover schrijft hij: Je zit samen in een orkest met zon 40 of 50 anderen, en je ontdekt dat, al speel je allemaal een ander instrument, en verschillende melodielijnen, dat het toch past bij elkaar (als iedereen tenminste doet wat hij of zij moet doen) en het een wonderlijk mooi geluid voortbrengt. Hij ontdekte echter ook dat er onderscheid gemaakt werd In het orkest. De spelers van de strijkinstrumenten voelden zich belangrijker dan de rest en van hen de violisten wel het meest. Maar ook tussen de blaasinstrumenten werd verschil gemaakt. Hobo en fluit werden bijvoorbeeld hoger aangeslagen dan het koperwerk.

Het punt dat Wright maakt is dat het zo in de gemeente niet hoort te gaan. In het ‘christelijke orkest’ mag de een zich niet superieur voelen boven de ander. Dan kan immers zomaar het geheel uit balans raken. Het probleem in Korinthe was nu juist dat de een zichzelf wel degelijk beter of belangrijker voelde dan een ander. En dat kwam onder andere door de genadegaven, sommige gaven werden hoger aangeslagen dan andere.

De Geest is toegezegd

Er zijn verschillende teksten waarin de Heilige Geest wordt toegezegd aan de gelovigen:

  • Joh 7:39 En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.
  • Joh 14:26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.
  • Joh 15:26 Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die over Mij getuigen.
  • Hand 1:8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

Wat valt je op bij het lezen van deze teksten? Wie ontvangen de Geest? Wat betekent dit voor jou? Wat maakt voor jou het verschil, als het gaat over de Heilige Geest wel of niet ontvangen hebben?

Om over door te praten na de dienst:

Als je op een briefje zou schrijven welke gaven je hebt ontvangen, welke kies je dan? Wat zijn gaven waar je naar verlangt om te ontvangen? Hoe dragen jouw gaven bij aan de opbouw van de gemeente?

Thema van de dienst: Gaven van de Geest

  • Vers 1-3: door de Geest
  • Vers 4-7: het eigene van genadegaven
  • Vers 8-10: voorbeelden van genadegaven
  • Vers 11: genadegaven en wijzelf